Zoznam škôl v Žilinskom kraji, ktoré vzdelávajú podľa Štátneho vzdelávacieho programu

  • Otázky

Zoznam škôl v Žilinskom kraji, ktoré vzdelávajú podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu učebných a študijných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. II.

  • Odpoveď

1. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina
2. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
3. Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 699, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín
5. Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 41 Kysucké Nové Mesto
6. Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola rybárska, Čs. armády 24, 036 01 Martin

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky