Koncepciu centier environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

  • Otázka

Má ŽSK schválenú Koncepciu centier environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO)? 2. Aké EVVO sa nachádzajú v rámci ŽSK?

  • Odpoveď

Povinná osoba nedisponuje takýmito informáciami resp. nemá vytvorenú Koncepciu centier environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky