Zápisnice o vyhodnotení ponúk

  • Otázka
Zápisnice o vyhodnotení ponúk vo vzťahu k nasledovným zákazkám: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/180897, https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/208594 

  • Odpoveď
Zápisnice o vyhodnotení ponúk Vám zasielame v prílohe č. 1.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky