Zakúpenie auta Škoda superb

 

  • Otázka

Kedy zakúpil ŽSK v priebehu posledných rokov auto Škoda superb, koľko auto stálo, kto bol dodávateľ, kto ho v tomto roku využíval, a tiež technické špecifikácie tohto vozidla i celkové jeho vybavenie. 

  • Odpoveď

1. Dňa 11. októbra 2018 uzatvoril Žilinský samosprávny kraj kúpnu zmluvu na základe verejného obstarávania. Jej predmetom bola kúpa osobného automobilu na prepravu osôb a batožiny – ŠKODA SUPERB L&K 2.0 TDI SCR 140 kW AP 4x4.
2. Celková cena predmetu zmluvy bola 33 250,- EUR bez DPH.
3. Dodávateľ: IMPA Žilina, s. r. o.
4. Vozidlo bolo využívané prevažne predsedníčkou, ako aj podpredsedami Žilinského samosprávneho kraja.
5. Technická špecifikácia a celkové vybavenie vozidla zodpovedá modelu ŠKODA SUPERB L&K 2.0 TDI SCR 140 kW AP 4x4.