Výsledky verejného obstarávania zákaziek

  • Otázka

1) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „Stavebné úpravy budov č.s. 438 ul. 9. mája Turčianske Teplice pre zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Turčianskych Tepliciach

2) Vyhotovenie a overenie geometrických plánov

3) Štúdia uskutočniteľnosti - Chladenie budovy A Úradu ŽSK

  • Odpoveď

K bodu 1-
V súvislosti s pandémiou COVID-19 došlo pri zákazke - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu:„Stavebné úpravy budov č. s. 438 ul. 9. mája Turčianske Teplice pre zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Turčianskych Tepliciach“ - k pozastaveniu podpisu zmlúv a realizácie projektov do odvolania. 

K bodu 2-
Pri zákazke – Vyhotovenie a overovanie geometrických plánov – nedošlo k uzatvoreniu zmluvy na základe realizovaného prieskumu trhu.

K bodu 3-
Pri zákazke – Štúdia uskutočniteľnosti – Chladenie budovy A Úradu ŽSK – rovnako nedošlo k podpisu zmluvy kvôli úsporným opatreniam v súvislosti s pandémiou COVID-19.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky