Výsledky hospodárenia kraja podľa metodiky ESA

  • Otázka

Výsledky hospodárenia kraja podľa metodiky ESA za roky 2014-2018 (prebytok/schodok rozpočtu podľa tejto metodiky)

  • Odpoveď

Výsledok hospodárenia Žilinského samosprávneho kraja v metodike ESA za roky 2014 - 2018 je nasledovný:

- 2014: 4 919 489 EUR
- 2015: 9 427 817 EUR
- 2016: 6 998 869 EUR
- 2017: - 8 571 276 EUR
- 2018: 78 875 EUR


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky