Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu k zmenám a doplnkom územného plánu č. 5 ŽSK

 

  • Otázky

Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu k zmenám a doplnkom územného plánu č. 5 ŽSK. 

  • Odpoveď

V prílohe Vám posielame vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu k zmenám a doplnkom územného plánu č. 5 Žilinského samosprávneho kraja.