Prieskumy trhu a výberové konania realizované ŽSK

 

  • Otázky

Dokumentácia k 3 posledným prieskumom trhu realizovaným ŽSK. Zápisnice z 3. posledných výberových konaní na úrade ŽSK, prípadne jeho organizáciách. Poskytnutie najdávnejšej uzatvorenej a stále platnej zmluvy ŽSK, na základe ktorej stále dochádza k dodávaniu služieb, tovarov alebo prác pre ŽSK?

  • Odpoveď

K bodu 1-
Posledné tri prieskumy trhov, ktoré sa realizovali na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.

K bodu 2-
Zápisnice z troch posledných výberových konaní.

K bodu 3-
Krajská samospráva nemá uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej dochádza k dodávaniu služieb, tovarov resp. prác. Župa uzatvára zmluvy resp. rámcové zmluvy na konkrétne služby, tovary resp. práce.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky