Poskytnutie dotácie

 

 • Otázka

V akej výške bola v jednotlivých mesiacoch roku 2008 a 2009 poskytovaná dotácia na prevádzku a mzdy Súkromného centra voľného času Tanečného klubu Deep, so sídlom Martin M. Haľamovej 21 na deti nad 15 rokov veku.

 • Odpoveď

Nižšie Vám zasielame informáciu o poskytovaných finančných prostriedkoch pre Súkromné centrum voľného času Tanečného klubu Deep, M. Haľamovej 21, 036 01 za roky 2008 a 2009 podľa jednotlivých mesiacov:

ROK 2008 (celková výška schválenej dotácie na rok 2008 = 715 000 Sk):

 • marec - 164 000 Sk
 • apríl - 55 000 Sk
 • máj - 55 000 Sk
 • jún - 55 000 Sk
 • júl - 54 000 Sk
 • august - 55 000 Sk
 • september - 50 000 Sk
 • október - 50 000 Sk
 • november - 108 000 Sk
 • december - 69 000 Sk

ROK 2009 (celková výška schválenej dotácie na rok 2009 = 24 096 €):

 • január - 1 879 €
 • február - 1 879 €
 • marec - 2 726 €
 • apríl - 2 725 €
 • máj - 2 725 €
 • december - 12 162 €