Počet zamestnancov Úradu ŽSK

 

  • Otázka

Počet zamestnancov Úradu ŽSK. Počet zamestnancov, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru na dobu neurčitú. 

  • Odpoveď
  • Počet zamestnancov Úradu ŽSK k 5.10.2020 – 256.
  • Do pracovného pomeru nastupujú zamestnanci na dobu určitú. A bolo to tak aj od 1.1.2019. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky