Plnenie rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja

 

  • Otázka

Informácie k PLNENIU rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja, konkrétne k PEŇAŽNÝM SUMÁM NA DVE DESATINNÉ MIESTA (sumy s centami):
- nedaňových príjmov,
- grantov a transférov
k 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 a 31.12.2019

  • Odpoveď

V prílohe Vám zasielame tabuľku č. 1 - granty a transfery a tabuľku č. 2 - nedaňové príjmy Žilinského samosprávneho kraja k 31.12.2009 – 31.12.3019.