Písomný rozsah poradenstva dodaný AK JUDr. Michal Miškovič

 

  • Otázka
Aký písomný rozsah poradenstva (koľko strán textu) dodala AK Miškovič úradu ŽSK ako plnenie, na základe ktorého bola vyššie uvedená suma fakturovaná a či sú tieto písomné podklady verejne prístupné, resp. či je ich možné sprístupniť?

 

  • Odpoveď

Vzhľadom na rozsah písomných podkladov sú dokumenty dostupné k dispozícii k nahliadnutiu na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina, kde je možné nahliadnuť do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis resp. odkopírovaním informácií na technický nosič dát. Kontaktná osoba: JUDr. Elena Sivová, odbor verejného obstarávania, 041/5032 500, 0905 464 446, .

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky