Nový právny zástupca ŽSK

 

  • Otázky

1. Bude Žilinský samosprávny kraj vyberať nového právneho zástupcu (na miesto JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária) a ak áno,
2. Bude možné zúčastniť tejto súťaže?

 

  • Odpovede

Výber dodávateľa právnych služieb sa bude realizovať na základe požiadaviek riaditeľov odborov. K dnešnému dňu takúto požiadavku neevidujeme. V prípade súťaže sa procesu verejného obstarávania budú môcť zúčastniť uchádzači v súlade s platným a účinným zákonom o verejnom obstarávaní a internou smernicou o verejnom obstarávaní viď. https://www.zilinskazupa.sk/sk/verejne-obstaravanie/zakony-smernice/