Zmluvy s firmou JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o.

 

  • Otázka

Zmluvy, ktoré samosprávny kraj podpísal s firmou JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. do 1.1.2017. Prebehlo k predmetu zmluvy VO, prieskum trhu,...? Sprístupnenie faktúra a objednávok, kde zmluvnou stranou bola firma JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o.?

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) uzatvoril so spoločnosťou JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária, s. r. o. Rámcovú zmluvu o poskytovaní právnych služieb (592/2019/RÚ), ktorá je zverejnená na web stránke samosprávy www.zask.sk v nasledujúcom linku: http://www.zilinskazupa.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/zmluvy/zmluvy-2019-2.html. Obsahom zmluvy podľa čl. 1 je poskytovať samosprávnemu kraju právne služby v sporových konaniach, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Krajská samospráva zisťovala ceny na trhu z predchádzajúcich cien, ktoré poskytovala Advokátska kancelária Mrázovský a partners, s.r.o. počas predchádzajúceho vedenia a tiež na základe prieskumu trhu (príloha č.1). 

Faktúry, kde zmluvným partnerom je JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária, s.r.o. sú zverejnené na web stránke ŽSK www.zask.sk v nasledujúcom linku: http://www.zilinskazupa.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/faktury/faktury-od-1-juna-2016.html.

Objednávky, kde zmluvný partnerom je JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária, s.r.o. sú zverejnené na web stránke ŽSK www.zask.sk v nasledujúcom linku: http://www.zask.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/objednavky/objednavky-od-1-juna-2016.html.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky