Financovanie zamestnancov

 

  • Otázka

1. počet zamestnancov, ktorí sú priamo platení z rozpočtu ŽSK (trvalý prac. pomer + skrátený prac. pomer + práca na dohodu), stav k 31.12.2016 a k 31.12.2019

2. celkové náklady na mzdy zamestnancov z bodu 1. za rok 2016 a rok 2019 v Eurách

3. celkové odmeny pre zamestnancov z bodu 1. za rok 2016 a rok 2019 v Eurách

 

  • Odpoveď

K bodu 1 -
Počet zamestnancov, ktorí sú priamo platení z rozpočtu ŽSK (trvalý a skrátený pracovný pomer a práca na dohodu) k 31.12.2016 (vo FO): 248.

K bodu 2 -
Celkové náklady na mzdy zamestnancov z bodu 1. za rok 2016: 3 778 324,08 EUR (vrátane odvodov).

K bodu 3 -
V roku 2016 boli vyplatené zamestnancom odmeny vo výške 40 100,00 EUR.

K bodu 4 -
Počet zamestnancov, ktorí sú priamo platení z rozpočtu ŽSK (trvalý a skrátený pracovný pomer a práca na dohodu) k 31.12.2019 (vo FO): 304.

K bodu 5 -

Celkové náklady na mzdy zamestnancov z bodu 4. za rok 2019: 5 763 170,90 EUR (vrátane odvodov).