Letisková spoločnosť Žilina a.s. - JUDr. Michal Miškovič

 

  • Otázka

1. Informáciu o tom, akým spôsobom a na základe akých dôvodov bola táto osoba - JUDr. Michal Miškovič vybraná za člena predstavenstva Letiskovej spoločnosti Žilina a.s.(napr. odborné referencie, odbornosť, vzdelanie atď.). 

2. Znenie zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, ktorým bola uvedená osoba schválená za člena predstavenstva.  

3. Znenie uznesenia príslušného orgánu Vašej organizácie, ktorý schválil nomináciu tejto osoby za člena predstavenstva (pravdepodobne zastupiteľstvo, rozhodnutie župana, rozhodnutie podpredsedu atď.). 

4. Celkovú sumu uhradenú uvedenej osobe ku dňu tejto žiadosti za výkon funkcie člena predstavenstva

 

  • Odpoveď 

K bodu 1-
prílohe č. 1 Vám zasielame Návrh personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina a. s. po dohode so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. JUDr. Michal Miškovič, ako člen predstavenstva, bol vybratý na základe odborných skúseností a praxe, ktoré súviseli aj s prevodom časti majetkovej účasti štátu na podnikaní Letiskovej spoločnosti Žilina a. s. na Žilinský samosprávny kraj. 

K bodu 2, 3-            
prílohe č. 2 Vám zasielame zápisnicu a uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s.

K bodu 4-
JUDr. Michal Miškovič sa vzdal poberania odmeny za výkon funkcie – člen predstavenstva. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky