Doklady spojené s obstarávaním zmluvy s advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Miškovič

 

  • Otázka

Doklady spojené s obstarávaním zmluvy s advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Miškovič (vrátane prípadnej výzvy zaslanej uchádzačom, všetkých predložených ponúk a ich vyhodnotenia) 

  • Odpoveď

V tabuľke nižšie Vám zasielame jednotkové ceny poskytovaných právnych služieb, ktoré sú spracované sumarizáciou uzatvorených zmlúv za Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“), na základe ktorých sa poskytovali právne služby.
ŽSK zabezpečil právne služby pre sporovú agendu, ktorá je však vyňatá z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Zmluva o právnej pomoci – JUDr. Mrázovskýod
1.1. 2010 do 31.12. 2017 vyčerpané 241 216,24 € bez súťaže za p. Blanára - 100,00

2. Prieskum trhu – zápisnica JUDr. Andrej Gara - 150,00
3. Prieskum trhu – zápisnica Mgr. Róbert Kučera - 80,00
4. Prieskum trhu – zápisnica kancelária Mrázovský a partners, s.r.o. - 80,00
5. Prieskum trhu – zápisnica kancelária JUDr. Branislav Samec - 100,00
6. Prieskum trhu – právne poradenstvo Mgr. Michal Gubic - 90,0
7. Prieskum trhu – právne poradenstvo JUDr. Marek Belka, LL.M - 95,00
8. Prieskum trhu – právne poradenstvo JUDr. Michal Miškovič - 80,00 (48,00)
9. Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
od 13.6.2019 - 1.3.2020 vyčerpané 104 310 EUR za p. Jurinovej - 65,00