Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

 

  • Otázka

1. Zmluvy o službách (výkone/výkonoch) vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja uzavretej so SAD Žilina, a.s., vrátane jej dodatkov (doplnkov) – platnej v období roka 2019. 
2. Zmluvy o službách (výkone/výkonoch) vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja uzavretej s ARRIVA Liorbus, a.s., vrátane jej dodatkov (doplnkov) – platnej v období roka 2019. 

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj uzavrel dňa 29.11.2019 s dopravnými spoločnosťami SAD Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s. zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej (1051/2019/OD, 1052/2019/OD, 1053/2019/OD 1054/2019/OD), ktoré sú uvedené na web stránke samosprávy www.zask.sk v linku: http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/aktualne-informacie-vo-verejnej-doprave.html

Do 29. novembra 2019 platili zmluvy z roku 2009 (888/2009/OD a 889/2009/OD), ktorých dodatky (dodatky č. 6-22, SAD Žilina, a.s. a dodatky č. 6-21, ARRIVA Liorbus, a.s.) sú zverejnené na web stránke samosprávy v linku: http://www.zilinskazupa.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/zmluvy/zmluvy.html (od roku 2011 platí v zmysle zákona povinnosť zverejňovať zmluvy resp. ich dodatky na web stránke). Vzhľadom k tomu, Vám zmluvy (vrátane dodatkov č. 1-5) uzatvorené v roku 2009, posielame v prílohe č. 1.