Súhrnná správa o plnení záväzkov Žilinského samosprávneho kraja k prímestskej autobusovej doprave

 

  • Otázky

Sprístupnenie súhrnnej správy o plnení záväzkov Žilinského samosprávneho kraja k prímestskej autobusovej doprave vykonávanej v ŽSK za rok 2019. 

 

  • Odpovede

Tabuľku so základnými údajmi prímestskej autobusovej dopravy za rok 2019 Vám uvádzame nižšie. Súhrnnú správu o plnení záväzkov Žilinského samosprávneho kraja k prímestskej autobusovej doprave za rok 2019 v súčasnosti samospráva pripravuje a následne bude zverejnená na web stránke www.zask.sk         

 

r. 2019

Cena výkonu [€]

36 963 690,0

Výnosy [€]

13 509 289,6

Preukázaná strata [€]

23 454 500,2

Počet prepravených osôb

24 149 791,0

Ubehnuté kilometre [km]

24 971 033,0