Rosinská cesta - výtlky

 

  • Otázka

1. Aká je celková výška finančných prostriedkov vynaložená na rekonštrukciu Rosinskej cesty?

2. Eviduje ŽSK ako správca cesty vzniknuté poškodenia?

3. Uplatní si ŽSK reklamáciu u zhotoviteľa prác?

 

  • Odpoveď

K bodu 1-
Cena podľa Zmluvy o dielo č. 071/2019 - „Oprava cesty III/2084 emulznými technológiami za studena v km 1,050 - 2,930“ bola vo výške 107 071,56 EUR s DPH.

K bodu 2, 3-
Na predmetnom úseku Žilinský samosprávny kraj evidoval štyri výtlky o hĺbke cca 2cm, ktoré boli dňa 06. 02. 2020 opravené zhotoviteľom v rámci záručnej doby.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky