Poradenské služby so zabezpečením verejnej dopravy

 

  • Otázka

Uzatvoril ŽSK v priebehu roka 2018-2019 také zmluvy, v ktorých by si ŽSK objednával poradenské služby so zabezpečením verejnej dopravy? 

 

  • Odpoveď

Poradenské služby súvisiace so zabezpečením verejnej dopravy Žilinský samosprávny kraj neobjednávala a ani neboli zmluvne dohodnuté.