Odstránenie navezenej zeminy a konárov

  • Otázka

Žiadosť o dôkladné odstránenie navezenej zeminy a konárov na Kvačalovej ulici v zmysle podnetu odkazprestarostu.sk 636777.

  • Odpoveď

Uvedený podnet sa týka miestnej komunikácie (viď príloha č. 1 - snímky z CSB (Cestnej databanky) – kde sú sivou farbou určené miestne komunikácie).

V danom prípade je potrebné kontaktovať Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, pod tento odbor spadá aj oddelenie dopravy a aj oddelenie životného prostredia.