Platby a predpokladané úspory v oblasti verejnej dopravy

 

  • Otázka

1. Výška platieb za výkon služieb vo verejnom záujme v oblasti verejnej dopravy a obslužnosti územia zasielané dopravnej spoločnosti Arriva, s.r.o. so sídlom v Ružomberku.

2. Predpokladané úspory medzi pôvodnou zmluvou o obslužnosti územia a platbami počas vyhlásenia mimoriadneho stavu Vládou SR, počas ktorého jazdia autobusy v obmedzenom režime. 

  • Odpoveď

V zmysle uzatvorených zmlúv o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave s dopravcami SAD Žilina, a. s., a ARRIVA Liorbus, a. s., majú dopravcovia predložiť zúčtovanie preukázanej straty, ktorej súčasťou sú aj výkazy tržieb a ostatných výnosov a to do 10 -tich dní od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroku. Z uvedeného vyplýva, že takýmito údajmi za tento rok ŽSK ešte nedisponuje.

Mesačné zálohové platby za mesiac január 2020 a február 2020 pre SAD Žilina, a. s., sú vo výške 1 200 000 € a 801 502 €.

Z dôvodu vyhláseného mimoriadneho stavu premáva autobusová doprava vo výrazne obmedzenom režime, ktorý spôsobí veľký výpadok tržieb. V období trvania tohto stavu od 16.03. 2020 do 31.03. 2020 sa tržby pohybovali na úrovni 20 - 25 % voči pôvodným tržbám, čiže výpadok predstavoval 75 - 80 %. Celkový výpadok tržieb za mesiac marec očakávame vo výške okolo 40 %.

S presnými údajmi bude ŽSK disponovať až po predloženom zúčtovaní zo strany dopravcov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky