Analýzy vypracované Útvarom hodnoty za peniaze ŽSK

 

  • Otázka

Poskytnutie všetkých analýz vypracovaných Útvarom hodnoty za peniaze ŽSK týkajúcich sa navrhovanej cyklotrasy Žilina - Vrútky - Martin mimo cestného telesa I/18.

  • Odpoveď

Útvar hodnoty za peniaze Žilinského samosprávneho kraja nevypracovával žiadne analýzy týkajúce sa cyklotrasy Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa), nakoľko v čase prípravy zámeru projektu ešte Útvar hodnoty za peniaze neexistoval. Po vzniku Útvaru hodnoty za peniaze Žilinského samosprávneho kraja tiež nevypracoval žiadnu analýzu týkajúcu sa predmetu Vašej žiadosti. Žilinský samosprávny kraj nedisponuje takouto analýzou.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky