Kolaudačné rozhodnutie

  • Otázka

Kolaudačné rozhodnutie (resp. kolaudačné rozhodnutia) ktorým bolo povolené príslušným stavebným úradom užívanie stavby „Oravská poliklinika Námestovo – Stavebné úpravy – dobudovanie 2. NP rozostavanej budovy Oravskej polikliniky v Námestove“   

  • Odpoveď

Kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené príslušným stavebným úradom užívanie stavby „Oravská poliklinika Námestovo – Stavebné úpravy – dobudovanie 2. NP rozostavanej budovy Oravskej polikliniky v Námestove“  (vybudovaná na základe zmluvy o dielo č. 875/2016/OI zo dňa 23.11.2016 uzatvorenej medzi Žilinským samosprávnym krajom a TLM INVESTMENT, s.r.o. ) Vám zasielame v prílohe.Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky