Správa z kontroly zo zariadenia sociálnych služieb Biely orgován, n.o.

 

  • Otázka

1. Správa z kontroly v zariadení sociálnych služieb Biely orgován, n. o. 

 

  • Odpoveď

1. Záznam z prešetrenia odstránených nedostatkov z vykonanej kontroly v Biely orgován, n. o.