Zápisnica z výberového konania a voľby riaditeľa školy

 

  • Otázka

Poskytnutie zápisnice z výberového konania a voľby riaditeľa školy - Gymnázium v Bytči 

  • Odpoveď

Zápisnica