Prehľad uzatvorených zmlúv so spoločnosťou PRING consulting, s.r.o.

 

  • Otázka

Prehľad uzatvorených zmlúv so spoločnosťou PRING consulting, s.r.o., J. Prílepkom a L. Prílepkovou

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) eviduje dve zmluvy so spoločnosťou PRING consulting, s.r.o.: zmluva č. 1108/2017/OSM a 264/2018/OPaVO. V zmluve č. 264/2018/OPaVO je vyššie uvedená spoločnosť zastúpená konateľom J. Prílepkom. Zmluvu s pani L. Prílepkovou ŽSK neeviduje.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky