Informácie súvisiace s verejným obstarávaním zákazky

 

  • Otázka
Informácie súvisiace s verejným obstarávaním, ktoré sa týka zákazky s názvom "Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy"

 

  • Odpoveď

Dňa 18. septembra 2019 Žilinský samosprávny kraj vyhodnotil výsledky súťaže „Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK – hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy.“ a všetkým zúčastneným boli zaslané oznámenia o výsledku. Následne firma Cykloprojekt s.r.o. podala námietku v súlade s paragrafom § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Aby sa dodržala transparentnosť súťaže a rovnaký prístup ku všetkým uchádzačom, tak sa vyhlásenie výsledkov zrušilo a firmu Cykloprojekt s.r.o. samospráva požiadala o vysvetlenie. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie súťaže a z dôvodu zabezpečenia transparentnosti nie je možné poskytovať bližšie informácie.