Nová výstavba akéhokoľvek charakteru v okolí Žiliny

  • Otázka

Je v okolí mesta Žilina zaznamenaná potreba novej výstavby akéhokoľvek charakteru?

  • Odpoveď

V rámci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) v regióne Horné Považie evidujeme potrebu výstavby športovísk a športovo-rekreačných areálov pri školách, pretože nie všetky školy disponujú vonkajšími športovými areálmi pri školách. ŽSK eviduje v regióne Horné Považie 6 škôl bez vonkajšieho športoviska.

Samospráva má v zriaďovateľskej pôsobnosti 4 nemocnice a jednu polikliniku – Oravská poliklinika v Námestove. Do budúcna sa uvažuje, že jedna z budov „starý skelet“, ktorá je súčasťou majetku polikliniky v Námestove si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Budova sa nachádza v areály polikliniky a v súčasnosti nemá žiadne využitie. Zrekonštruovaná a zmodernizovaná budova by tak slúžila ako centrum intenzívnej starostlivosti (cca pre 20 lôžok), kde by bola poskytovaná zdravotná starostlivosť hlavne vyžadujúcich si intenzívnu starostlivosť. Projekt by sa týkal teda hlavne architektonického návrhu rekonštrukcie budovy, jej vizuálnej podoby, prípadne návrh interiéru budovy. Projekt stavebného charakteru v oblasti Horného Považia však v blízkej budúcnosti odbor zdravotníctva neplánuje.

V rámci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy evidujeme potreby výstavby zariadení sociálnych služieb, vzhľadom  na rastúci počet ľudí, ktorí si vyžadujú prijatie do zariadenia sociálnych služieb, populácia seniorov postupne starne, narastá počet ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou, ľudí s autizmom, a pod.

V oblasti kultúry v regióne Horného Považia je potreba výstavby planetária a parkoviska pri Budatínskom hrade.