Počet prijatých infožiadostí za rok 2018? Počet vydaných rozhodnutí o nesprístupnení informácií v roku 2018?

  • Otázka

Počet prijatých infožiadostí za rok 2018? Počet vydaných rozhodnutí o nesprístupnení informácií v roku 2018?

  • Odpoveď

V roku 2018 Žilinský samosprávny kraj prijal 101 žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z. z. Krajská samospráva vydala v rovnakom roku šesť rozhodnutí.