Počet konaných regionálnych referend

  • Otázka

Počet konaných regionálnych referend v období od 1.1.2008 do 31.12.2018?

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj neinicioval žiadne referendum, ktorého konanie nie je upravené všeobecne záväzným nariadením, v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2018.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky