Informácie v súvislosti s vecou vedenou ako správne konanie

  • Otázka

Sprístupnenie informácií v súvislosti s vecou vedenou Vašim úradom, odborom zdravotníctva ako "správne konanie s č. 04535/2019/OZ. 

  • Odpoveď

Kópie kompletného administratívneho spisu týkajúceho sa veci vedenej pod spisovou značkou č. 04535/2019/OZ na Žilinskom samosprávnom kraji, odborom zdravotníctva