Rekonštrukcia železničného dopravného uzla v Žiline

 

  • Otázka

Rekonštrukcia železničného dopravného uzla v Žiline? Ako bude riešená doprava počas rekonštrukcie? Termín začiatku rekonštrukcie? Predpokladané náklady, výstupy resp. vplyv na železničnú dopravu? 

  • Odpoveď
Zabezpečovanie rekonštrukcie železničných tratí v SR je v kompetencií Ministerstva dopravy SR a ŽSR. Žilinský samosprávny kraj v tejto veci nemá žiadne kompetencie. V súčasnosti prebieha na túto stavbu verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a reálny začiatok stavebných prác bude závisieť práve na priebehu a dĺžke verejného obstarávania. Z toho dôvodu skutočný začiatok stavebných prác dnes nie je známy. Zlú dopravnú situáciu v Žilinskom kraji si však župa veľmi dobre uvedomuje a rovnako si uvedomuje jej zhoršenie, ba až dopravný kolaps na Kysuciach a v Žiline, z dôvodu nedostavanej D3 a D1 a tiež z dôvodu plánovaných dvoch veľkých stavebných akcií, a to rekonštrukcie železničného dopravného uzla v Žiline, ktorú aj vy uvádzate vo svojej žiadosti, a výstavby druhej tunelovej rúry mostu Horelica v Čadci. Samospráva si veľmi dobre uvedomuje, že spustenie týchto dvoch veľkých stavieb i v približne rovnakom čase môže spôsobiť dopravný kolaps a značné obmedzenie mobility obyvateľov Kysúc. Za účelom riešenie krízovej dopravnej situácie v Žilinskom kraji, založila Žilinská župa od 1. 11. 2019 "koordinátora dopravy v kraji", ktorého úlohou je práve riešenie tohto nepriaznivého dopravného stavu a zrealizovania všetkých krokov, ktoré by viedli k dostavbe D1 a D3. Prvé rokovanie týkajúce sa práve dostavby D1 a D3 a riešenia neúnosnej dopravnej situácie v Žilinskom kraji, sa uskutočnilo 7. 11. 2019 v Bratislave, s podporou pani predsedníčky ŽSK, za účasti najvyšších predstaviteľov DG REGIO (Regionálna a mestská politika. Tento útvar Európskej komisie je zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku EÚ), a to: Barbary Jermol - riaditeľka DG Regio pre CZ/SR, Ladislava Miku - vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Radima Dvořáka - zástupcu vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Takýchto rokovaní bude viac a ďalšie bude zamerané na detailnú analýzu prepravných prúdov.

  

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky