Delimitačné protokoly

 

  • Otázka

Delimitačné protokoly, ktorými prešli pozemné komunikácie 2. a 3. triedy v meste Žilina, časť Rosinky do správy VÚC Žilina.

  • Odpoveď 

Delimitačné protokoly