Aktuálne platné predpisy, VZN,... ŽSK

 

  • Otázka

Aktuálne platné predpisy, ktoré sa v ŽSK využívajú.

  • Odpoveď

Prehľad predpisov, smernice, všeobecne záväzných nariadení, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach ŽSK a štatúty sú zverejnené na web stránke v časti Samospráva / Dokumenty – Oznamy / Dokumenty resp. v linku: http://www.zask.sk/sk/dokumenty-oznamy/dokumenty/.

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky