2019

  • Otázka

Zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré prevádzkujú mestá/mestské časti/obce patriace do územia samosprávneho kraja. Zoznam miest/mestských častí/obcí, ktoré prevádzkujú pohrebníctvo.

  • Odpoveď

K bodu 1-
Zoznam zdravotníckych zariadení v Žilinskom kraji je uvedený na web stránke samosprávy www.zilinskazupa.sk - v časti Samospráva / Úrad ŽSK / odbor zdravotníctva / zdravotnícke zariadenia (http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/zdravotnicke-zariadenia-zilinskom-kraji.html).

K bodu 2-
Žilinský samosprávny kraj nedisponuje zoznamom miest / mestských častí / obcí, ktoré prevádzkujú pohrebníctvo. Samospráva eviduje len cenové výmery vydané niektorým pohrebným službám. Preto Vám odporúčame obrátiť sa priamo na mestá resp. obce, či pohrebníctvo prevádzkujú.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky