Žiadosti o informácie v roku 2019

Žiadosť č. 1 Žiadosť č. 35 
Žiadosť č. 2  Žiadosť č. 36 
Žiadosť č. 3  Žiadosť č. 37 
Žiadosť č. 4  Žiadosť č. 38 
Žiadosť č. 5  Žiadosť č. 39 
Žiadosť č. 6  Žiadosť č. 40 
Žiadosť č. 7  Žiadosť č. 41 
Žiadosť č. 8  Žiadosť č. 42 
Žiadosť č. 9  Žiadosť č. 43 
Žiadosť č. 10  Žiadosť č. 44 
Žiadosť č. 11  Žiadosť č. 45 
Žiadosť č. 12  Žiadosť č. 46 
Žiadosť č. 13  Žiadosť č. 47 
Žiadosť č. 14  Žiadosť č. 48 
Žiadosť č. 15  Žiadosť č. 49 
Žiadosť č. 16  Žiadosť č. 50 
Žiadosť č. 17  Žiadosť č. 51 
Žiadosť č. 18  Žiadosť č. 52 
Žiadosť č. 19  Žiadosť č. 53 
Žiadosť č. 20  Žiadosť č. 54 
Žiadosť č. 21  Žiadosť č. 55 
Žiadosť č. 22  Žiadosť č. 56 
Žiadosť č. 23  Žiadosť č. 57 
Žiadosť č. 24  Žiadosť č. 58 
Žiadosť č. 25  Žiadosť č. 59 
Žiadosť č. 26  Žiadosť č. 60 
Žiadosť č. 27  Žiadosť č. 61 
Žiadosť č. 28  Žiadosť č. 62 
Žiadosť č. 29  Žiadosť č. 63 
Žiadosť č. 30 
Žiadosť č. 31 
Žiadosť č. 32 
Žiadosť č. 33 
Žiadosť č. 34