Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 99

  • Otázky

  1. V akom stave je realizácia multifunkčného ihriska aj s ľadovou plochou v areáli Strednej priemyselnej školy informačných technológii v Kysuckom Novom Meste? Je dostupný projekt a kedy sa začne s jeho realizáciou?
  • Odpovede
  1. Projekt športového areálu pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto sa v roku 2017 v rámci procesu verejného obstarávania zrušil, vzhľadom na nedostatky v projektovej dokumentácií. V rovnakom roku prebehlo stretnutie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja s riaditeľom školy, kde sa predbežne dohodli na úprave projektovej dokumentácie, ktorá má projekt zjednodušiť a optimalizovať. V rámci projektu je však potrebné dopracovať inžiniersku činnosť a rovnako aj rozpočet. Po úpravách a schválení projektu Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja bude možné začať s jeho realizáciou.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky