Žiadosť č. 98

  • Otázky

  1. Žiadam o zaslanie rozhodnutia ŽSK o určení najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie na školský rok 2019/2020.
  • Odpovede
  1. Žilinský samosprávny kraj sa pri určovaní najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/2020 postupoval v súlade s § 31 ods. 2 až 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky č. 252/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl, cieľmi stanovenými v „Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022“ a v stratégii „Žilinský kraj 22+“ a ďalšími čiastkovými kritériami stanovenými samosprávnym krajom. Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl do 30. Novembra 2018 na svojom webom sídle, preto nebudeme dopredu zverejňovať a zasielať určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/2020. Ten bude k dispozícii verejnosti, na webe Žilinského samosprávneho kraja, k 30.11.2018.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky