Žiadosť č. 97

 

  • Otázky
  1. Žiadam o poskytnutie kópie kandidačných listín – zoznam kandidátov do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja všetkých volebných obvodov za rok 2009. Volebný obvod, poradie na hlasovacom lístku ,meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec, politický subjekt. Informácie budú použité vo výskume diplomovej práce. Informáciu žiadam sprístupniť e-mailom v podobe kópie kandidátnej listiny, v tabuľke excel.
  • Odpovede
  1. Zoznam kandidátov na voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, podľa volebných obvodov za rok 2009, je zverejnený na web stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zilinskazupa.sk v časti Samospráva / Voľby do orgánov ŽSK / Voľby do orgánov ŽSK v roku 2009 (http://www.zilinskazupa.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2009/).