Žiadosť č. 96

 

  • Otázka

Kde a kedy bola zverejnená súťaž na výberové konanie na dodávateľa opravy stien a podlahy v miestnosti č. 2.77, 2. poschodie biochem. Labor. II v budove Oravskej polikliniky v Námestove. Zároveň žiadame o zaslanie všetkých cenových ponúk na realizáciu predmetnej opravvy vrátane zmluvy, resp. objednávky k predmetnej oprave. 

 

  • Odpoveď

Žiadosť o poskytnutie informácií bola postúpená Oravskej poliklinike v Námestove.