Žiadosť č. 92

 

  • Otázky
  1. Počet porušení zákona zistených pri kontrole nákupu CT z roku 2011?
  • Odpovede
  1. Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní bol priložený k materiálu Správa o výsledku kontroly verejných financií vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a informácia o výsledku protokolu z kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní k nákupu multimediálnych počítačových tomografov. Počet porušení, ktoré mohli mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania bolo 14 a počet porušení, ktoré mali zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania bolo 2. Rozdiel v počte zásadných porušení bol s vysokou pravdepodobnosťou spôsobený preklepom. Tiež skutočnosťou, že zákon o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa postupovalo v čase vyhlásenia súťaže, pokladal za porušenie zákona aj nedostatky, ktoré nemali zásadný vplyv na výsledok. V každom prípade ide o tak výrazné porušenie zákona o verejnom obstarávaní a také množstvo porušení, ktoré diskvalifikuje zákazku ako celok.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky