Žiadosť č. 9

 

  • Otázka:

    Vážený úrad, touto žiadosťou Vás chcem požiadať o pridelenie stomatológa.
  • Odpoveď:

    V súlade s ust. § 2 ods. 22 zákona NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zdravotným obvodom rozumie administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete.
    Na základe vyššie uvedeného mi dovoľte informovať Vás, že za predpokladu Vášho prechodného bydliska na adrese M. R. Štefánika 29, 010 01 Žilina, patríte do zdravotnej starostlivosti spoločnosti MUDr. Mikulová Jarmila, s.r.o., zastúpenej konateľkou MUDr. Jarmilou Mikulovou, s miestom výkonu V. Spanyola 43, 010 01 Žilina (areál FNsP Žilina), t.č.: 041/7 635 340.