Žiadosť č. 86

  • Otázka

V súvislosti so žiadosťami o informácie prijatými Žilinským samosprávnym krajom dňa 7.7.2017 pod evidenčným číslom s predmetom žiadosti: „dátum a cena nákupu služobného auta predsedu ŽSK“ a žiadosťou prijatou dňa 18.10.2017 s predmetom žiadosti: „ používanie služobného vozidla predsedom ŽSK, kniha jázd 2012-2017 do BA“

a. Presné znenie požadovaných informácií (otázky, žiadosti)

b. Zákonný dôvod odmietnutia sprístupniť informácie spolu s uvedením príslušných ustanovení infozákona

  • Odpoveď

a. V prílohe odpovede Vám posielame Rozhodnutie_04752/2017/OIaZV-2 na žiadosť o poskytnutie informácií, ktorá bola zaevidovaná dňa 7. júla 2017 a znela nasledovne:
1. Zaslanie údajov o služobnom aute predsedu Žilinského samosprávneho kraja: a) dátum kúpenia služobného auta, b) cena, za ktorú bolo služobné auto kúpené, c) počet najazdených kilometrov.
2. Zaslanie knihy jázd služobného auta predsedu ŽSK s jasne viditeľnými záznamami jázd samotného predsedu od 1. 1. 2016 ku dnešnému dňu (t. j. 6.7.2017).


b. V prílohe odpovede Vám zároveň zasielame aj Rozhodnutie 06065/2017/OIaZV-2 na žiadosť o poskytnutie informácií, ktorá bola zaevidovaná dňa 18. októbra 2017 a znela nasledovne: Žiadam zaslať v elektronickej forme e-mailom, preskenované kópie z „knihy jázd“ konkrétnych dní, ktoré boli prevedené služobným motorovým vozidlom VÚC Žilina ako služobné cesty za roky 2012 – 2017, ktoré boli prevedené do Bratislavy. Z uvedených informácií požadujem prehľad o dátumoch všetkých ciest uskutočnených predsedom ŽSK služobným motorovým vozidlom do Bratislavy.