Žiadosť č. 81

 

  • Otázka
  1. Počet zamestnancov Úradu ŽSK k 8.10.2018?
  2. Počet zamestnancov, ktorí boli prijatý do pracovného pomeru na dobu neurčitú?
  • Odpoveď

  1. Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja pracuje k 8. 10. 2018: 241 zamestnancov.
  2. Od 1. 1. 2018 nebol prijatý do pracovného pomeru na dobu neurčitú žiadny zamestnanec.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky