Žiadosť č. 8

 • Otázka:

  - Podrobnejšie informácie k projektu výstavby parkoviska v areáli polikliniky v Kysuckom Novom Meste. Konkrétnejšie, kedy má byť výstavba dokončená, koľko parkovacích miest v areáli polikliniky pribudne, aká je celková výška finančných investícií, či bude parkovanie v areáli polikliniky spoplatnené, poprípade iné dôležité informácie, ktoré sú súčasťou projektu.
  - Aké kroky VÚC podniká v rámci riešenia problému s nedostatkom lekárov v meste Kysucké Nové Mesto a tiež v súvislosti s problémom, že ľudia ak sa chcú dostať na vyšetrenie k nejakému špecialistovi, tak musia čakať pred poliklinikou už o tretej-štvrtej ráno. Nejaké informácie od poslancov mesta Kysucké Nové Mesto sú k dispozícií, napríklad o nejakom elektronickom systéme. Sú tieto informácie pravdivé alebo aká je momentálne situácia v riešení tohto problému?

 • Odpoveď:

  - Podrobnejšie informácie k projektu výstavby parkoviska v areáli polikliniky v Kysuckom Novom Meste. Konkrétnejšie, kedy má byť výstavba dokončená, koľko parkovacích miest v areáli polikliniky pribudne, aká je celková výška finančných investícií, či bude parkovanie v areáli polikliniky spoplatnené, poprípade iné dôležité informácie, ktoré sú súčasťou projektu.

  Investorom stavby parkoviska v areáli polikliniky Kysucké Nové Mesto je Mesto Kysucké Nové Mesto. Žilinský samosprávny kraj zabezpečuje spolufinancovanie v 50% podiele a dohľad nad stavbou. Prehľad finančných nákladov najlepšie poskytne Mesto Kysucké Nové Mesto. Aktuálne sú práce na výstavbe parkoviska pri poliklinike Kysucké Nové Mesto pozastavené z dôvodu klimatických podmienok. Termín na ukončenie diela je 13.5.2018. Rekonštruovaných parkovacích miest bude 10 a novovybudovaných 59. Parkovanie bude spoplatnené – Mesto Kysucké Nové mesto.

  - Aké kroky VÚC podniká v rámci riešenia problému s nedostatkom lekárov v meste Kysucké Nové Mesto a tiež v súvislosti s problémom, že ľudia ak sa chcú dostať na vyšetrenie k nejakému špecialistovi, tak musia čakať pred poliklinikou už o tretej-štvrtej ráno. Nejaké informácie od poslancov mesta Kysucké Nové Mesto sú k dispozícií, napríklad o nejakom elektronickom systéme. Sú tieto informácie pravdivé alebo aká je momentálne situácia v riešení tohto problému?

  ŽSK v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o  poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlhodobo upozorňuje zdravotné poisťovne na nedostatočný počet špecialistov v regióne Kysúc, najmä v odboroch neurológia, dermatovenerológia, imunológia a alergológia.  Nakoľko nie je v kompetencii ŽSK nariadiť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, kde majú prevádzkovať svoje ambulancie, ŽSK sa snaží participovať a rozšíriť rezidentský program aj o špecialistov. Rezidentský program v súčasnosti vychováva len všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast.
  Objednávací systém je plne v kompetencii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a závisí na jeho spôsobe manažovania ambulancie, či pacientov objednáva telefonicky, osobne, alebo prostredníctvom online objednávania. V tejto súvislosti, ŽSK ponúka lekárom bezplatný online objednávací systém, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s lekármi a je možné ho plne prispôsobiť individuálnym požiadavkám jednotlivých ambulancií. V súčasnosti je do online objednávania zapojených 96 ambulancií, pričom ŽSK komunikuje s ďalšími troma ambulanciami, ktoré majú záujem zapojiť sa v najbližšej dobe do uvedeného projektu. Povinnosť využívať online objednávací systém nevyplýva pre lekárov zo zákona, preto sa ambulancie zapájajú postupne, len na dobrovoľnej báze.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky