Žiadosť č. 79

 

  • Otázka
  1. Bola v roku 2018 vydaná dopravná licencia na vykonávanie vnútroštátnej verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke Turzovka - INA Žilina, a.s. pre iný subjekt ako Almitour, s.r.o.?
  • Odpoveď
  1. V roku 2018 Žilinský samosprávny kraj neudelil žiadnemu subjektu dopravnú licenciu na vykonávanie pravidelnej vnútroštátnej verejnej autobusovej dopravy na linke: Turzovka – Čadca – Kysucké Nové Mesto – Žilina. Od 1. júna 2018 vykonáva prepravu cestujúcich pre zamestnávateľa Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. dopravca SAD Žilina, a. s., na základe zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a dopravcom (§ 24 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave). Doprava zo smerov: Skalité, Turzovka, Oščadnica, Nová Bystrica a späť, je prevádzkovaná v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.