Žiadosť č. 77

 

  • Otázka:
  1. V akom stave je vybavenie podnetu na vykonanie kontroly v súvislosti s výkonom zdravotnej starostlivosti pri ukončením pracovného pomeru?
  2. Uvedenie dátumu, kedy bol podnet zo dňa 1.8.2018 doručený Žilinskému samosprávnemu kraju?
  • Odpoveď:
  1. Oznámenie výsledku prešetrenia podnetu Vám Žilinský samosprávny kraj zaslal dňa 17. septembra 2018 a to listom zo dňa 12. septembra 2018 pod číslom 05407/2018/OZ-4. 
  2. Podnet na vykonanie kontroly v súvislosti s výkonom starostlivosti pri ukončení pracovného pomeru bol Žilinskému samosprávnemu kraju doručený dňa 2. augusta 2018.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky