Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Žiadosť č. 75

 

  • Otázka:
  1. V ktorom zariadení sociálnych starostlivosti a koľko miest, s možnosťou okamžitého nástupu, môžete v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poskytnúť na reálne umiestnenie dospelej osoby s autizmom v jemu zodpovedajúcich podmienkach v celoročnom alebo týždennom pobyte?
  • Odpoveď:
  1. V tabuľke, ktorá je uvedená nižšie sú uvedené informácie o zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) a počte voľných miest pre umiestnenie klientov. V žiadnom z uvedených zariadení sociálnych služieb ŽSK sa však neposkytujú služby výlučne klientom s autizmom, resp. s podobnými diagnózami.

Názov zariadenia

Sídlo / miesto poskytovania sociálnej služby

Forma sociálnej služby

Počet voľných miest

CSS Slniečko

Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica

celoročná pobytová

0

CSS Fantázia

Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto

týždenná pobytová

2

CSS ORAVA

Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín

celoročná pobytová

0


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky