Žiadosť č. 75

 

  • Otázka:
  1. V ktorom zariadení sociálnych starostlivosti a koľko miest, s možnosťou okamžitého nástupu, môžete v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poskytnúť na reálne umiestnenie dospelej osoby s autizmom v jemu zodpovedajúcich podmienkach v celoročnom alebo týždennom pobyte?
  • Odpoveď:
  1. V tabuľke, ktorá je uvedená nižšie sú uvedené informácie o zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) a počte voľných miest pre umiestnenie klientov. V žiadnom z uvedených zariadení sociálnych služieb ŽSK sa však neposkytujú služby výlučne klientom s autizmom, resp. s podobnými diagnózami.

Názov zariadenia

Sídlo / miesto poskytovania sociálnej služby

Forma sociálnej služby

Počet voľných miest

CSS Slniečko

Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica

celoročná pobytová

0

CSS Fantázia

Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto

týždenná pobytová

2

CSS ORAVA

Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín

celoročná pobytová

0


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky